ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ενότητες προγράμματος
  • Νομικό πλαίσιο και ο ρόλος του DPO (Data Protection Officer).
  • Ποιος διαχειρίζεται πληροφορίες.
  • Τι σημαίνει ο όρος «Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα».
  • Τρόποι Αποφυγής «κατά λάθος» μετάδοσης πληροφοριών.
elGreek