ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κέντρο Γεροντολογίας

Με τη συνεργασία σας με το Κέντρο Γεροντολογίας πετυχαίνετε:

Να αποφευχθεί η ιδρυματοποίηση του ασθενούς ο οποίος θα παραμείνει σπίτι του, σε ένα οικείο και αγαπημένο περιβάλλον.

Να αυξήσετε το επίπεδο ποιοτικής νοσηλευτικής και ιατρικής φροντίδας.

Να μειώσετε το κόστος νοσηλείας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Επιλέξετε το καταλληλότερο πρόγραμμα του Κέντρου Γεροντολογίας σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες και στο χαμηλότερο κόστος.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Κατ' οίκον νοσηλεία μέχρι 24 ώρες

Καθημερινές επισκέψεις.

Μπάνιο και προσωπική υγιεινή.

Λήψη και καταγραφή ζωτικών σημείων.

Monitoring με το κέντρο Γεροντολογίας

Αποστολή καταγραφής ζωτικών σημείων στο Κέντρο Γεροντολογίας.

Εβδομαδιαία αποστολή δεδομένων και στατιστικών στον Προσωπικό Ιατρό.

Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου παρακολούθησης.

Μηνιαία παρακολούθηση από Γεροντολόγο

Εξέταση.

Συμβουλευτική για πρόληψη επιπλοκών.

Πρόγραμμα πρόληψης Τραυμάτων Πίεσης (κατακλίσεων)

Δικαίωμα συμμετοχής σε προηγμένα προγράμματα αποκατάστασης Τραυμάτων Πίεσης με δυνατότητα  επιχορήγησης εξοπλισμού μέχρι 50%.

Εξετάσεις Holder

24ωρη λήψη και καταγραφή αρτηριακής πίεσης και οξυγόνου.

Δημιουργία ιστογράμματος και αποστολή στον Προσωπικό Ιατρό.

Δημιουργία αρχείου παρακολούθησης.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ/ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διασφάλιση επιδομάτων ή/και οικονομικής βοήθειας σε δικαιούχους.

Επιδόματα απόκτησης ιατρικού εξοπλισμού.

Απόκτηση ιατρικού εξοπλισμού με επιχορήγηση από τη MATC.

Οξυγονοθεραπεία

Χρήση αποκλειστικά των κορυφαίων μηχανημάτων οξυγονοθεραπείας LONGFIAN, τα οποία είναι από τα ελάχιστα μηχανήματα με συνεχή παροχή ιατρικού οξυγόνου (24/7).

elGreek