ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του ομίλου μας μελετά υπάρχοντα υλικά και υφιστάμενες τεχνολογίες με απώτερο σκοπό τη βελτιστοποίηση τους.  
Επίσης, διεξάγει εκτεταμένο ερευνητικό έργο για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών για την ποιοτικότερη και ασφαλέστερη κάλυψη των αναγκών των ασθενών τόσο σε θέματα πρόληψης όσο και σε θέματα θεραπείας.

elGreek