ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΕΣ

Σκοπός κατάρτισης

Ο σκοπός του ευρύτερου προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει το νοσηλευτικό προσωπικό στις σύγχρονες και τεκμηριωμένες τεχνικές πρόληψης και αντιμετώπισης των τραυμάτων πίεσης.

Ανάγκη κατάρτισης

Το πρόγραμμα είναι αναγκαίο για τη βελτίωση της ποιότητας παρεχόμενης περίθαλψης προς τους ασθενείς αλλά και για τη μείωση του επιπολασμού των τραυμάτων πίεσης στο νοσηλευτήριο.

Τα τραύματα πίεσης αναπτύσσονται σε ανθρώπους με χαμηλό δείκτη κινητοποίησης και επιφέρουν τεράστιο σωματικό, συναισθηματικό και οικονομικό κόστος.  Σύμφωνα με μελέτη του National Health Services (NHS, 2016) στη Μεγάλη Βρετανία είναι η δεύτερη πιο δαπανηρή ασθένεια/πάθηση μαζί με τον καρκίνο σε ένα εθνικό σύστημα υγείας. Σε μια αναγωγική μελέτη φαίνεται ότι στην Κύπρο θα έχουμε κάθε χρόνο περίπου 6.400 περιστατικά με μέγιστο κόστος περί τα 128 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτές πληγές και κυρίως η 3ου και 4ου σταδίου (σύμφωνα με τη σταδιοποίηση της NPUAP), χαρακτηρίζονται σαν σοβαρό νοσηλευτικό και ιατρικό λάθος και συγκαταλέγονται στη λίστα των 30 χειρότερων λαθών σε ένα νοσηλευτήριο καταδικαστέα επαγγελματικά και νομικά.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναμένεται να συνεισφέρει στη μείωση των περιστατικών και των οικονομικών δαπανών νοσηλευτηρίων, κέντρων αποκατάστασης και στεγών φροντίδας ηλικιωμένων.

elGreek