ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ‘Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

Ενότητες προγράμματος
  • Γνώση, παρατήρηση και πρακτική εφαρμογή.
  • Ορθή καταγραφή παρατηρήσεων.
  • Διαχείριση πληροφορίας.
elGreek