ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

LEADERSHIP COURSE

Ενότητες προγράμματος
  • Μοντέλα διοίκησης και περιβάλλον εργασίας.
  • Xειρισμός παρεξηγήσεων σχετικά με τη διοικητική υπαγωγή και τον εργασιακό ρόλο του κάθε ατόμου.
  • Leadership vs Management
  • Διαχείριση Προσωπικού
elGreek