ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενότητες προγράμματος
  • Τι σημαίνει κρίση (crisis) στο χώρο εργασίας, πώς δημιουργείται και γιατί είναι σημαντικό να επιλύεται άμεσα.
  • Διοικητική Υπαγωγή και Εργασιακοί Ρόλοι.
  • Ροή πληροφορίας στο χώρο εργασίας.
  • O ρόλος των meetings στην αποφυγή και αντιμετώπιση των κρίσεων.
  • Τρόποι αποφυγής και επίλυσης κρίσεων.
elGreek