ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ, ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Σκοπός κατάρτισης

Ο σκοπός του ευρύτερου προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει το διοικητικό προσωπικό  ενός νοσηλευτηρίου στις βασικές έννοιες και στις διοικητικές/στρατηγικές κατευθύνσεις σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των τραυμάτων πίεσης.

Ανάγκη κατάρτισης

Το πρόγραμμα είναι αναγκαίο για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη ενός νοσηλευτηρίου, κυρίως επειδή συμβάλλει στη βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας περίθαλψης και επειδή επιδιώκει τη μείωση του επιπολασμού των περιστατικών τραυμάτων πίεσης. Για να επιτευχθούν τα πιο πάνω, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εκπαιδευτεί το διοικητικό προσωπικό σε μεθόδους προηγμένης διαχείρισης των τραυμάτων πίεσης και σε στρατηγικές τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόσει ώστε να μειώσει τέτοια περιστατικά. Ταυτόχρονα, για να επιτευχθεί η αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων των ατόμων αυτών, πρέπει να ενημερωθούν για τις διοικητικές τους ευθύνες και τους τρόπους βελτίωσης και εξέλιξης τόσο του προσωπικού τους όσο και του νοσηλευτηρίου.

elGreek